P造ta obornicka
OFERTA


wizyt闚ka

 

 

 

 

Polityka prywatnoci: polityka cookies

 

1. Operatorem Serwisu www.prometplast.com.pl jest Prometplast Jerzy Chor嘀yczewski,
ul. Gen. K. Pu豉skiego 15, 64-600 Oborniki Wlkp.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u篡tkownikach i ich zachowaniach
w nast瘼uj鉍y spos鏏:

a) poprzez zapisywanie w urz鉅zeniach ko鎍owych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

b) poprzez zapisywanie technicznych log闚 na poziomie serwera www, obs逝giwanego przez Blink.pl (operator hostingu prowadzi swoj stron pod adresem http://www.blink.pl. Operatorem jest OGICOM Spider Sp. z o.o. S.K.A. z siedzib
w Poznaniu).

3. Serwis korzysta z plik闚 cookies.

4. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowi dane informatyczne, w szczeg鏊noci pliki tekstowe, kt鏎e przechowywane s w urz鉅zeniu ko鎍owym U篡tkownika Serwisu i przeznaczone s do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawieraj nazw strony internetowej, z kt鏎ej pochodz, czas przechowywania ich na urz鉅zeniu ko鎍owym oraz unikalny numer.

5. Podmiotem zamieszczaj鉍ym na urz鉅zeniu ko鎍owym U篡tkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj鉍ym do nich dost瘼 jest operator Serwisu lub podmioty z nim wsp馧pracuj鉍e.

6. Pliki cookies wykorzystywane s w nast瘼uj鉍ych celach:

a) tworzenia statystyk, kt鏎e pomagaj zrozumie, w jaki spos鏏 U篡tkownicy Serwisu korzystaj ze stron internetowych, co umo磧iwia ulepszanie ich struktury i zawartoci;

b) utrzymanie sesji U篡tkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi瘯i kt鏎ej U篡tkownik nie musi na ka盥ej podstronie Serwisu ponownie wpisywa loginu i has豉;

7. W ramach Serwisu stosowane s dwa zasadnicze rodzaje plik闚 cookies: sesyjne (session cookies) oraz sta貫 (persistent cookies). Cookies sesyjne s plikami tymczasowymi, kt鏎e przechowywane s w urz鉅zeniu ko鎍owym U篡tkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy章czenia oprogramowania (przegl鉅arki internetowej). Sta貫 pliki cookies przechowywane s w urz鉅zeniu ko鎍owym U篡tkownika przez czas okrelony w parametrach plik闚 cookies lub do czasu ich usuni璚ia przez U篡tkownika.

8. Oprogramowanie do przegl鉅ania stron internetowych (przegl鉅arka internetowa) zazwyczaj domylnie dopuszcza przechowywanie plik闚 cookies w urz鉅zeniu ko鎍owym U篡tkownika. U篡tkownicy Serwisu mog dokona zmiany ustawie w tym zakresie. Przegl鉅arka internetowa umo磧iwia usuni璚ie plik闚 cookies. Mo磧iwe jest tak瞠 automatyczne blokowanie plik闚 cookies Szczeg馧owe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl鉅arki internetowej.

9. Ograniczenia stosowania plik闚 cookies mog wp造n寞 na niekt鏎e funkcjonalnoci dost瘼ne na stronach internetowych Serwisu.

10. Pliki cookies zamieszczane w urz鉅zeniu ko鎍owym U篡tkownika Serwisu i wykorzystywane mog by r闚nie przez wsp馧pracuj鉍ych z operatorem Serwisu reklamodawc闚 oraz partner闚, a tak瞠 operator闚 p豉tnoci.

11. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatnoci tych firm, aby pozna zasady korzystania z plik闚 cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatnoci Google Analytics

12. Pliki cookie mog by wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczeg鏊noci sie Google, do wywietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki u篡tkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mog zachowa informacj o cie盧e nawigacji u篡tkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

13. W zakresie informacji o preferencjach u篡tkownika gromadzonych przez sie reklamow Google u篡tkownik mo瞠 przegl鉅a i edytowa informacje wynikaj鉍e z plik闚 cookies przy pomocy narz璠zia: https://www.google.com/ads/preferences/

14. Jeli u篡tkownik nie chce otrzymywa plik闚 cookies, mo瞠 zmieni ustawienia przegl鉅arki. Zastrzegamy, 瞠 wy章czenie obs逝gi plik闚 cookies niezb璠nych dla proces闚 uwierzytelniania, bezpiecze雟twa, utrzymania preferencji u篡tkownika mo瞠 utrudni, a w skrajnych przypadkach mo瞠 uniemo磧iwi korzystanie ze stron www

15. W celu zarz鉅zania ustawieniami cookies wybierz z listy poni瞠j przegl鉅ark internetow/ system i post瘼uj zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Android

Safari (iOS)

Windows Phone

Blackberry

16. Informacje o niekt鏎ych zachowaniach u篡tkownik闚 podlegaj logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te s wykorzystywane wy章cznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obs逝gi wiadczonych us逝g hostingowych.

17. Przegl鉅ane zasoby identyfikowane s poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mog podlega:

a) czas nadejcia zapytania,

b) czas wys豉nia odpowiedzi,

c) nazw stacji klienta identyfikacja realizowana przez protok馧 HTTP,

d) informacje o b喚dach jakie nast雷i造 przy realizacji transakcji HTTP,

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u篡tkownika
(referer link) w przypadku gdy przejcie do Serwisu nast雷i這 przez odnonik,

f) informacje o przegl鉅arce u篡tkownika,

g) Informacje o adresie IP.

18. Dane z punktu 17 nie s kojarzone z konkretnymi osobami przegl鉅aj鉍ymi strony.

19. Dane z punktu 17 s wykorzystywane jedynie dla cel闚 administrowania serwerem.

20. Operator mo瞠 mie obowi頊ek udzielania informacji zebranych przez Serwis upowa積ionym organom na podstawie zgodnych z prawem 蕨da w zakresie wynikaj鉍ym z 蕨dania.

21. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie dotycz鉍ych cookies oznacza, 瞠 b璠 one zamieszczane w Pa雟twa urz鉅zeniu ko鎍owym. Mo瞠cie Pa雟two dokona w ka盥ym czasie zmiany ustawie dotycz鉍ych cookies

 

 

 

 

Mapa strony | P造ty warstwowe | Kontakt